Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Pivot3 Acuity Datacenter Series

Pivot3 Acuity Datacenter Series

Pivot3 Acuity Datacenter Series

menu

Pivot3 Acuity Datacenter Series

Pivot3 X3-6000

Reduce costs and complexity by consolidating multiple applications, including mission critical, on a common infrastructure. With a multi-tier architecture powered by NVMe flash and optimized...

Xem thêm

Pivot3 X3-6000s

Reduce costs and complexity by consolidating multiple applications, including mission critical, on a common infrastructure. With a multi-tier architecture powered by NVMe flash and optimized...

Xem thêm

Pivot3 X3-6500

Reduce costs and complexity by consolidating multiple applications, including mission critical, on a common infrastructure. With a multi-tier architecture powered by NVMe flash and optimized...

Xem thêm

Pivot3 X5-2000

Reduce costs and complexity by consolidating multiple applications, including mission critical, on a common infrastructure. With a multi-tier architecture powered by NVMe flash and optimized...

Xem thêm

Pivot3 X5-6000s

Reduce costs and complexity by consolidating multiple applications, including mission critical, on a common infrastructure. With a multi-tier architecture powered by NVMe flash and optimized...

Xem thêm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU