Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
En

MEDICAL – HOSPITAL

National Institute of Hematology and Blood Transfusion
18 Month 06

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Nessar distributes and provides WiFI Aerohive Solution to National Institute of Hematology and Blood Transfusion  

View more
Hoàn Mỹ Đà Nẵng Hospital
18 Month 06

Hoàn Mỹ Đà Nẵng Hospital

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng  

View more