Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Y TẾ - BỆNH VIỆN

National Institute of Hematology and Blood Transfusion
18 Tháng 06

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Nessar distributes and provides WiFI Aerohive Solution to National Institute of Hematology and Blood Transfusion  

Xem thêm
Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
18 Tháng 06

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Xem thêm