Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

RESORT - KHÁCH SẠN

Hotel Horizon Nha Trang
18 Tháng 06

Hotel Horizon Nha Trang

Nessar distributes and provides Smart Power SIMON for Hotel Horizon Nha Trang

Xem thêm
Duyen Ha Resort
18 Tháng 06

Duyen Ha Resort

Nessar distributes and provides equipment for Duyen Ha Resort  

Xem thêm
Penstudio Hotel
18 Tháng 06

Penstudio Hotel

Nessar distributes and provides Smart Power Solution, Information technology equipment to Penstudio Hotel

Xem thêm
Đông Đô Hotel
18 Tháng 06

Đông Đô Hotel

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hạ tầng CNTT, điện nhẹ, điện thông minh Khách sạn Đông Đô Giải Pháp WiFI: Aerohive ( USA...

Xem thêm