Nessar

Logo
Vi

Liên hệ

NESSAR VIETNAM TECHNOLOGIES JOINT STOCK COMPANY

  • Địa chỉ: No. 82A Linh Lang Str., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dis., Hanoi, Vietnam
  • Điện thoại: Tel: (+84) 243 7336 333
  • Email: info@nessar.net
  • https://nessar.net

Kết nối với chúng tôi

HEAD OFFICE

  • Địa chỉ: No. 82A Linh Lvang Str., Cong Vi Ward, Ba Dinh Dis., Hanoi, Vietnam
  • Điện thoại: (+844)37336333
  • Email: info@nessar.net

HO CHI MINH BRANCH

  • Địa chỉ: No. 81, Cach Mang Thang 8, Dis. 1, Ho Chi Minh, Vietnam
  • Điện thoại: (+844)37336333
  • Email: info@nessar.net