Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nessar

Logo
Vi

Dự án

Trung Tâm Lưu  Ký Chứng Khoán
24 Tháng 06

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán

Nessar phân phối cung cấp các giải pháp về  Mạng, WiFI, Bảo Mật, AI CCTV cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.    

Xem thêm
Hotel Horizon Nha Trang
18 Tháng 06

Hotel Horizon Nha Trang

  Nessar phân phối cung cấp giải pháp điện thông minh SIMON Hotel Horizon Nha Trang.

Xem thêm
Resort Duyên Hà
18 Tháng 06

Resort Duyên Hà

Nessar Phân Phối cung cấp thiết bị Resort Hotel  Duyên Hà Nha Trang.  

Xem thêm
National Institute of Hematology and Blood Transfusion
18 Tháng 06

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Nessar phân phối cung cấp giai pháp WiFI Aerohive BV Huyết Học.     

Xem thêm
Penstudio Hotel
18 Tháng 06

Penstudio Hotel

Nessar phân phối cung cấp giải pháp điện thông minh, thiết bị CNTT Khách sạn Penstudio. Giải Pháp Điện Thông Minh SIMON Giải pháp CNTT.

Xem thêm
Đông Đô Hotel
18 Tháng 06

Đông Đô Hotel

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hạ tầng CNTT, điện nhẹ, điện thông minh Khách sạn Đông Đô Giải Pháp WiFI: Aerohive ( USA...

Xem thêm
Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
18 Tháng 06

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng  

Xem thêm
Hotel Horizon Nha Trang
18 Tháng 06

Hotel Horizon Nha Trang

  Nessar phân phối cung cấp giải pháp điện thông minh SIMON Hotel Horizon Nha Trang.

Xem thêm
Resort Duyên Hà
18 Tháng 06

Resort Duyên Hà

Nessar Phân Phối cung cấp thiết bị Resort Hotel  Duyên Hà Nha Trang.  

Xem thêm
Penstudio Hotel
18 Tháng 06

Penstudio Hotel

Nessar phân phối cung cấp giải pháp điện thông minh, thiết bị CNTT Khách sạn Penstudio. Giải Pháp Điện Thông Minh SIMON Giải pháp CNTT.

Xem thêm
Đông Đô Hotel
18 Tháng 06

Đông Đô Hotel

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hạ tầng CNTT, điện nhẹ, điện thông minh Khách sạn Đông Đô Giải Pháp WiFI: Aerohive ( USA...

Xem thêm
Trung Tâm Lưu  Ký Chứng Khoán
24 Tháng 06

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán

Nessar phân phối cung cấp các giải pháp về  Mạng, WiFI, Bảo Mật, AI CCTV cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.    

Xem thêm
National Institute of Hematology and Blood Transfusion
18 Tháng 06

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Nessar phân phối cung cấp giai pháp WiFI Aerohive BV Huyết Học.     

Xem thêm
Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
18 Tháng 06

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng  

Xem thêm