Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Dự án

Trung Tâm Lưu  Ký Chứng Khoán
24 Tháng 06

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán

Nessar phân phối cung cấp các giải pháp về  Mạng, WiFI, Bảo Mật, AI CCTV cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.    

Xem thêm
Hotel Horizon Nha Trang
18 Tháng 06

Hotel Horizon Nha Trang

Nessar distributes and provides Smart Power SIMON for Hotel Horizon Nha Trang

Xem thêm
Duyen Ha Resort
18 Tháng 06

Duyen Ha Resort

Nessar distributes and provides equipment for Duyen Ha Resort  

Xem thêm
National Institute of Hematology and Blood Transfusion
18 Tháng 06

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Nessar distributes and provides WiFI Aerohive Solution to National Institute of Hematology and Blood Transfusion  

Xem thêm
Penstudio Hotel
18 Tháng 06

Penstudio Hotel

Nessar distributes and provides Smart Power Solution, Information technology equipment to Penstudio Hotel

Xem thêm
Đông Đô Hotel
18 Tháng 06

Đông Đô Hotel

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hạ tầng CNTT, điện nhẹ, điện thông minh Khách sạn Đông Đô Giải Pháp WiFI: Aerohive ( USA...

Xem thêm
Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
18 Tháng 06

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Xem thêm
Hotel Horizon Nha Trang
18 Tháng 06

Hotel Horizon Nha Trang

Nessar distributes and provides Smart Power SIMON for Hotel Horizon Nha Trang

Xem thêm
Duyen Ha Resort
18 Tháng 06

Duyen Ha Resort

Nessar distributes and provides equipment for Duyen Ha Resort  

Xem thêm
Penstudio Hotel
18 Tháng 06

Penstudio Hotel

Nessar distributes and provides Smart Power Solution, Information technology equipment to Penstudio Hotel

Xem thêm
Đông Đô Hotel
18 Tháng 06

Đông Đô Hotel

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hạ tầng CNTT, điện nhẹ, điện thông minh Khách sạn Đông Đô Giải Pháp WiFI: Aerohive ( USA...

Xem thêm
Trung Tâm Lưu  Ký Chứng Khoán
24 Tháng 06

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán

Nessar phân phối cung cấp các giải pháp về  Mạng, WiFI, Bảo Mật, AI CCTV cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán.    

Xem thêm
National Institute of Hematology and Blood Transfusion
18 Tháng 06

National Institute of Hematology and Blood Transfusion

Nessar distributes and provides WiFI Aerohive Solution to National Institute of Hematology and Blood Transfusion  

Xem thêm
Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
18 Tháng 06

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hệ thống CNTT, Điện nhẹ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Xem thêm