Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Đông Đô Hotel

Nessar thiết kế, phân phối cung cấp hạ tầng CNTT, điện nhẹ, điện thông minh Khách sạn Đông Đô

  • Giải Pháp WiFI: Aerohive ( USA
  • Giải pháp CCTV: ACTI
  • Giải Pháp Hạ tầng Cable: Belden
  • Giải pháp Điện Thông Minh: SIMON
  • Giai Pháp IPTV, Network, tổng đài …

Bài viết liên quan