Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Sản phẩm

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition là một hệ thống để theo dõi, chẩn đoán và bảo vệ liên tục. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về các hoạt động làm việc của nhân viên và phân tích kết quả về mặt an ninh thông tin và rủi ro về mặt nhân sự để tập trung vào các yếu tố cơ sở hạ tầng và quy trình kinh doanh dễ bị tổn thương nhất.

Infowatch Endpoint Security

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition là một hệ thống để theo dõi, chẩn đoán và bảo vệ liên tục. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về các hoạt động làm việc của nhân viên và phân tích kết quả về mặt an ninh thông tin và rủi ro về mặt nhân sự để tập trung vào các yếu tố cơ sở hạ tầng và quy trình kinh doanh dễ bị tổn thương nhất.

InfoWatch Endpoint Security nhằm mục đích:

 • Bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT bằng cách quản lý quyền truy cập vào thông tin quan trọng và ngăn truyền dữ liệu ngoài phạm vi bảo mật
 • Ngăn chặn mất thông tin bí mật bằng cách mã hóa tất cả dữ liệu
 • Theo dõi việc sử dụng license

Lợi ích:

 • Mã hóa toàn bộ các file trên thiết bị và cloud: Ngăn chặn mất mát dữ liệu và giảm rủi ro tài chính
 • Giám sát sự toàn vẹn của hạ tầng IT:  hạn chế sử dụng trái phép phần mềm và sử dụng tài sản của công ty để kiếm lợi cá nhân
 • Giảm thiểu chi phí: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về các tài sản IT trong công ty, cho phép tiết kiệm các license phần cứng và phần mềm .

Các chức năng chính:

 • Giám sát tự động các điểm yếu trong cơ sở hạ tầng CNTT
 • Applications whitelisting/ blacklisting
 • Mã hóa dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy
 • Quản lý quyền truy cập file và các thiết bị ngoại vi
 • Phá hủy dữ liệu một cách an toàn
 • Hoạt động an toàn trên cloud
 • Chính sách bảo mật tập trung cho tất cả các văn phòng chi nhánh
 • Green IT: tiết kiệm điện năng Endpoint bằng cách lập lịch tắt máy, tắt màn hình, chuyển về chế độ ngủ.