Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Sản phẩm

LiveNA Network and Application Anomaly Detection Chủ động tối ưu hóa network và ứng dụng LiveNA là một thiết bị AIOPS áp dụng machine learning và heuristic cho các bộ dữ liệu mạng để phát hiện anomaly tiên tiến và phân tích dự đoán cung cấp sự hiểu biết hệ thống sâu hơn. Nền tảng […]

LiveNA Network and Application Anomaly Detection

LiveNA Network and Application Anomaly Detection

Chủ động tối ưu hóa network và ứng dụng

LiveNA là một thiết bị AIOPS áp dụng machine learning và heuristic cho các bộ dữ liệu mạng để phát hiện anomaly tiên tiến và phân tích dự đoán cung cấp sự hiểu biết hệ thống sâu hơn.

Nền tảng AIOPS theo dõi mạng doanh nghiệp

Livena sử dụng trí tuệ nhân tạo và machine learning để cung cấp thông tin chi tiết về các ứng dụng và hiệu suất mạng.

Application Performance Optimization
Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

Cơ sở cách các ứng dụng đang thực hiện và việc sử dụng tài nguyên của họ trên toàn hệ thống.

Nhận dạng bất thường
Nhận diện bất thường

Áp dụng trí tuệ nhân tạo và machine learning để xác định khi nào ứng dụng hoặc network xảy ra lỗi.

Quản lý chủ động của ứng dụng SLAs
Quản lý chủ động của ứng dụng SLAs

Nhận thông báo khi hiệu suất ứng dụng hoặc sử dụng network lệch khỏi đường cơ sở.

LiveNA mang đến thông tin chi tiết đối với các ứng dụng và hiệu suất mạng

Tự động biết khi nào các ứng dụng không hoạt động như mong đợi và ngăn chặn tác động đến doanh nghiệp

Nền tảng sử dụng ứng dụng

LiveNA học các mẫu sử dụng của các ứng dụng hàng đầu, di chuyển chúng trên cơ sở mỗi thiết bị mỗi hướng và phát hiện sự bất thường khi sử dụng bị lệch khỏi hành vi bình thường.

Application Utilization Baselining
Application Performance Baselining

Hiệu suất ứng dụng.

LiveNA học được hiệu suất ứng dụng của các ứng dụng hàng đầu, di chuyển chúng trên cơ sở mỗi thiết bị mỗi hướng và phát hiện sự bất thường khi hiệu suất bị lệch khỏi hành vi bình thường học được.

Mức độ ưu tiên bất thường

Sự bất thường và thông tin chi tiết có thể được hiểu nhanh về ngữ cảnh trên mỗi ứng dụng, trên mỗi trang web và mỗi thiết bị. Điều này cho phép bối cảnh drill- down liên quan đến chi tiết dị thường.

Anomaly Prioritization
Enterprise Scale

Quy mô doanh nghiệp.

Xử lý các bộ dữ liệu doanh nghiệp lớn kết hợp với phân tích dựa trên AI để cung cấp phát hiện bất thường ở quy mô. Điều này cho phép các team được trình bày các vấn đề ưu tiên mà không tìm kiếm thông qua các bộ dữ liệu rộng lớn.

Nguồn : liveaction.com
Xem thêm sản phẩm : nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818