Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Sản phẩm

LiveNX Enterprise Network Monitoring Software Platform Nền tảng giám sát mạng doanh nghiệp LivenX Tối ưu hóa toàn bộ mạng của bạn – từ Core sang cạnh này sang Cloud Phần mềm giám sát mạng LENDENX cung cấp khả năng hiển thị toàn hệ thống trên một nền tảng duy nhất để bạn có thể […]

LiveNX Enterprise Network Monitoring Software Platform

LiveNX Enterprise Network Monitoring Software Platform

Nền tảng giám sát mạng doanh nghiệp LivenX

Tối ưu hóa toàn bộ mạng của bạn – từ Core sang cạnh này sang Cloud

Phần mềm giám sát mạng LENDENX cung cấp khả năng hiển thị toàn hệ thống trên một nền tảng duy nhất để bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất bất cứ nơi nào xảy ra sự cố.

WAN | SD-WAN | WiFi | Remote Sites | Data Centers | Multi-Cloud

Phần mềm giám sát mạng doanh nghiệp

LivenX là nền tảng hiệu suất mạng duy nhất có quy mô và sức mạnh để tối ưu hóa toàn bộ hệ thống mạng của bạn.

LiveNX Enterprise Network Monitoring Software Platform
Thống nhất dữ liệu lên một nền tảng duy nhất trên toàn bộ hệ thống

Hợp nhất dữ liệu trên các miền của bạn – flow, packet, SNMP, wifi và APIs – vào một nền tảng duy nhất.

LiveNX Enterprise Network Monitoring Software Platform
Bao quát tầm nhìn toàn hệ thống

Tầm nhìn đầy đủ vào các ứng dụng network trên các môi trường Multi-Dendor, Multi-Domain và Multi-Cloud.

LiveNX Enterprise Network Monitoring Software Platform
Tối ưu hóa hiệu suất doanh nghiệp

Chủ động xác định, dễ dàng khắc phục sự cố, và nhanh chóng giải quyết các vấn đề về hiệu suất của mạng và ứng dụng bất kể chúng xảy ra ở đâu.

LiveNX mang lại sức mạnh và quy mô để tối ưu hóa hệ thống đầy đủ

LiveNX cung cấp trực quan hóa mạng đầu cuối, phân tích và báo cáo để tối ưu hóa hiệu suất toàn hệ thống.

Dữ liệu thống nhất trên một nền tảng duy nhất

Xem toàn bộ hệ thống bằng cách thống nhất dữ liệu từ mọi nơi – WAN, SD-WAN, WiFi, trang web từ xa, trung tâm dữ liệu và đa đám mây bao gồm AWS và Azure

Unified Data on a Single Platform
Visual Analytics for Application Troubleshooting

Phân tích trực quan để khắc phục sự cố ứng dụng

Trực quan hóa và phân tích hệ thống của LivenX có thể nhanh chóng xác định các vấn đề tối ưu hóa mạng và cải thiện hiệu suất ứng dụng của voice, video và message.

Phân tích Flow and Packet-Level

Sử dụng LiveWire, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi từ phân tích Flow sang phân tích Packet để khắc phục sự cố cấp pháp y, sử dụng cả dữ liệu phát lại lịch sử và thời gian thực. LiveWire được thiết kế để sử dụng tại các trang web từ xa, chi nhánh, WAN edge, cloud công cộng và các trung tâm dữ liệu.

Integrated Flow and Packet-Level Analysis
Proactive Alerting and Anomaly Detection

Cảnh báo chủ động và phát hiện bất thường

LivenX cung cấp các thông báo cụ thể theo tiêu chí tổng hợp từ nhiều sự kiện, do đó chỉ hiển thị các cảnh báo đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Ngoài ra, module Insight LivenX sử dụng machine learning để phát hiện và chuyển đổi PATH.

Bảng điều khiển toàn diện và báo cáo

LivenX đơn giản hóa bảng điều khiển và báo cáo bằng cách cung cấp cả các báo cáo tiêu chuẩn và các mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh để vận hành hệ thống, lập kế hoạch năng lực. Những báo cáo này có thể được lên lịch hoặc chạy.

Comprehensive Dashboards and Reporting
QoS Monitoring, Alerting, and Management

Giám sát QoS, cảnh báo và quản lý

Giám sát hiệu suất QoS trên cơ sở mỗi lớp, thiết lập cảnh báo dựa trên mức độ nghiêm trọng cho các thông báo chủ động của vấn đề ứng dụng. Chỉnh sửa, tạo và áp dụng các chính sách QoS cho Cisco routers và Layer 3 switches.

Giám sát ứng dụng dựa trên Web-Based

Module trải nghiệm người dùng LiveNX theo dõi trải nghiệm người dùng cuối để đạt được hiểu biết về sự sẵn có và hiệu suất của ứng dụng dựa trên web, chẳng hạn như Salesforce.com hoặc Microsoft 360.

Web-Based Application Monitoring
Cisco SD-WAN (Viptela) Visual Analytics and Management

Cisco SD-WAN (Viptela) Phân tích và quản lý hình ảnh

LivenX cung cấp các phân tích và quản lý trực quan cho API phần còn lại cụ thể của Cisco (như Trung tâm DNA và VMANAGE), cũng như các thành phần mạng của nhà cung cấp khác, để xác minh và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Nguồn : liveaction.com
Xem thêm sản phẩm : nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818