Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Sản phẩm

StorNext File System StorNext Solution cung cấp một platform bằng việc kết hợp với các giải pháp khác trong hệ sinh thái của Quantum, cho phép quản lý vòng đời của dữ liệu một cách toàn diện từ khi dữ liệu được tạo ra cho đến khi kết thúc. Khi dữ liệu di chuyển trên […]

StorNext – Platform lưu trữ dữ liệu hiệu suất cao, độ trễ thấp, tối ưu vòng đời dữ liệu

StorNext File System

StorNext Solution cung cấp một platform bằng việc kết hợp với các giải pháp khác trong hệ sinh thái của Quantum, cho phép quản lý vòng đời của dữ liệu một cách toàn diện từ khi dữ liệu được tạo ra cho đến khi kết thúc. Khi dữ liệu di chuyển trên các giải pháp lưu trữ từ NVMe hoặc SSD sang HDD, Tape hoặc Cloud, thì StorNext luôn cung cấp khả năng truy cập dữ liệu một cách liên tục cho dù dữ liệu đang lưu trữ ở bất kỳ đâu.

Đối với các dữ liệu có yêu cầu tốc độ truy xuất cao

StorNext sử dụng các kết nối trực tiếp đến hệ thống lưu trữ gồm: iSER/RDMA hoặc InfiniBand với băng thông lên tới 25 GB/s đối với single-stream. Ổ cứng lưu trữ có thể là NVMe hoặc SSD flash cho độ trễ xử lý dữ liệu ở mức rất thấp. Quantum hỗ trợ các tính năng công nghệ cho phép tối ưu hóa việc xử lý dữ liệu với hàng nghìn luồng dữ liệu song song đồng thời. Khi dữ liệu không cần được xử lý ở tốc độ cao, dữ liệu sẽ tự động được đưa vào lưu trữ trên HDD có chi phí thấp hơn, theo các chính sách thiết lập của người quản trị đưa ra.

Đối với các dữ liệu cần lưu trữ lâu dài

StorNext tiến hành tối ưu hóa bằng việc sao chép hoặc di chuyển dữ liệu đến các hệ thống lưu trữ Quantum Tape Library, Quantum ActiveScale™ (Object storage) hoặc đưa lên lưu trữ trên public cloud. Dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống ActiveScale™ hoặc trên public cloud được đánh giá là có nhiều lợi ích to lớn: Tận dụng được các ứng dụng phân tích dữ liệu trực tiếp trên public cloud; tạo môi trường thuận lợi cho việc làm việc theo nhóm giữa các phòng ban và các chi nhánh khác nhau; hỗ trợ các cơ chế bảo vệ dữ liệu an toàn ở mức tối đa.

Các tính năng, công nghệ vượt trội

  • Hỗ trợ nhiều kết nối tốc độ cao: iSER/RDMA, InfiniBand, Fiber channel, iSCSI, NFS, SMB, S3…

  • Hỗ trợ nhiều tính năng, công nghệ độc đáo: FlexTier, FlexSync, Quotas, QoS, Self Describing Objects, Client Side Access Control…

  • Kiến trúc file system: Stripe group, File System Pool, Lifecycle Management, Authentication

Nguồn: Quantum

Thông tin chi tiết: Nessar.net

Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818