Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Network  Security: LiveAction đang  mua lại CounterFlow AI

LiveAction Acquires CounterFlow AI

Network  Security: LiveAction đang  mua lại CounterFlow AI

 

LiveAction thông báo rằng họ đang mua lại CounterFlow AI để kết hợp Giám sát và chẩn đoán mạng (Network Performance Monitoring and Diagnostics) và Phát hiện và phản hồi mạng (Network Detection and Response) cho khách hàng doanh nghiệp!

Việc mua lại này sẽ cho phép khách hàng và đối tác của LiveAction có nền tảng giám sát hệ thống mạng đáng tin cậy kết hợp phân tích lưu lượng được mã hóa để phát hiện, ứng  phó  sự  cố  bảo  mật. Nền tảng kết hợp sẽ hợp lý hóa quy trình hoạt động mạng (NetOps) và hoạt động bảo mật (SecOps) trước đây, sử dụng dữ liệu chung, tích hợp nền tảng và cải tiến trực quan để tăng tốc độ và hiệu quả trong  việc quản lý các sự kiện và bảo mật.

Phân tích lưu lượng được mã hóa và thông tin chi tiết có thể bổ sung cho khả năng giám sát hiện có của LiveAction, hỗ trợ quản lý hệ thống  mạng và bảo mật hiệu quả hơn. Ví dụ: nhóm NetOps phân tích các vấn đề về hiệu suất mạng hoặc ứng dụng có thể dễ dàng truy cập thông tin bảo mật để phát hiện hoặc loại trừ nguyên nhân gốc rễ của các cuộc tấn công mạng. Ngược lại, các nhóm SecOps sẽ có quyền truy cập vào các phân tích mạng, thiết bị và ứng dụng sâu hơn để cải thiện khả năng phát hiện, tương quan và phản ứng khi có mối đe dọa. Nhìn chung, các giải pháp tích hợp sẽ nâng cao năng suất, hiệu quả và tốc độ của nhóm NetOps và SecOps khi phát hiện và giải quyết các sự cố.

CounterFlow AI là Nhà cung cấp phát hiện và phản hồi mạng có cách tiếp cận khác biệt để phân tích lưu lượng được mã hóa thông qua công  cụ machine learning và khả năng tác  động gói tin. Khách hàng của họ được hưởng lợi nhờ khả năng hiển thị được nâng cao đối với lưu lượng mạng, phân loại cảnh báo tự động, tích hợp thông tin về mối đe dọa, tăng hiệu quả của nhà phân tích và giảm MTTR.

Nguồn bài viết: liveaction.com
Xem  thêm  bài  viếtt: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818