Nessar

Logo
Vi

Sản phẩm

LiveWire Edge được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau tại các địa điểm, chi nhánh, trung tâm dữ liệu, mạng LAN và WAN ở xa. LiveWire Edge được thiết kế để hoạt động liền mạch với LiveNX, giúp dễ dàng chuyển đổi từ phân tích mức flow sang mức packet và […]

LiveWire Edge được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau tại các địa điểm, chi nhánh, trung tâm dữ liệu, mạng LAN và WAN ở xa. LiveWire Edge được thiết kế để hoạt động liền mạch với LiveNX, giúp dễ dàng chuyển đổi từ phân tích mức flow sang mức packet và ngược lại, trong một giao diện người dùng duy nhất.
Đặt LiveWire Edge nội tuyến để tự động thu thập thống kê mạng và dữ liệu để hiển thị ngay lập tức và báo cáo dài hạn. Người dùng có thể truy cập ngay lập tức các phân tích chuyên sâu về hoạt động mạng như sử dụng băng thông, thời gian phản hồi ứng dụng, flow, loại gói, expert events, security events và cuộc gọi VoIP.

TECHNICAL DATA

LiveWire Device Power Cores

Edge

SPECIFICATIONS

Intended Use Cases

Remote Office 

LiveFlow (IPFIX Export)

Up to 290 Mbps

Forensic Capture (if CTD only) 

Up to 850 Mbps

Memory

 16 GB

Storage Capacity

 1 TB SSD

Dimensions / Weight

Desktop Unit

3 lbs

Rack Support 

Yes

Volp, Video Analysis

 Yes

 * Yêu cầu bộ nhớ ngoài (Công cụ JBOD)

Xem nhiều sản phẩm khác: Click Here!