Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

Sản phẩm

LiveWire Power Core là thiết bị có hiệu xuất cao được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau tại các địa điểm, chi nhánh, trung tâm dữ liệu, mạng LAN và WAN ở xa. LiveWire Power Core được thiết kế để hoạt động liền mạch với LiveNX, giúp dễ dàng chuyển đổi […]

LiveWire Power Core là thiết bị có hiệu xuất cao được thiết kế cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau tại các địa điểm, chi nhánh, trung tâm dữ liệu, mạng LAN và WAN ở xa. LiveWire Power Core được thiết kế để hoạt động liền mạch với LiveNX, giúp dễ dàng chuyển đổi từ phân tích mức flow sang mức packet và ngược lại, trong một giao diện người dùng duy nhất.
Đặt LiveWire Power Core nội tuyến để tự động thu thập thống kê mạng và dữ liệu để hiển thị ngay lập tức và báo cáo dài hạn. Người dùng có thể truy cập ngay lập tức các phân tích chuyên sâu về hoạt động mạng như sử dụng băng thông, thời gian phản hồi ứng dụng, flow, loại gói, expert events, security events và cuộc gọi VoIP.

TECHNICAL DATA

LiveWire Device Power Cores

Power Core

SPECIFICATIONS

Intended Use Cases

Data Center /SP Edge

LiveFlow (IPFIX Export)

Data Center /SP Edge

Forensic Capture (if CTD only) 

Up to 4 Gbps 

Memory

192 GB

Storage Capacity

64 TB or 128 TB

Dimensions / Weight

3 Rack Unit

73 lbs

Rack Support 

ReadyRails™

Volp, Video Analysis

 Yes

 * Yêu cầu bộ nhớ ngoài (Công cụ JBOD)

Xem nhiều sản phẩm khác: Click Here!