Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Bảo vệ thông tin đặc quyền

Bảo vệ thông tin đặc quyền

Bảo vệ những thông tin nhạy cảm và quan trọng của doanh nghiệp bạn.

Privileged Information Protection

Khái niệm      

Lưu trữ thông tin cá nhân, chẳng hạn như mật khẩu cá nhân và chứng thư số.

Ưu điểm

  • Tự động kiểm soát thông tin đặc quyền;
  • Sử dụng những chứng thư số để truy cập vào các hệ thống và dịch vụ;
  • Tự động xác thực bằng thông tin xác thực truy cập cá nhân.

Cách thức hoạt động

Giải pháp quản lý toàn bộ vòng đời của thông tin được lưu trữ, chẳng hạn như khi chứng thư số sắp hết hạn.

Tính năng

  • Lưu trữ chứng thư số;
  • Lưu trữ mật khẩu cá nhân;
  • Cảnh báo về việc hết hạn thông tin lưu trữ;
  • Màn hình tìm kiếm thông tin thân thiện với người dùng;
  • Thay đổi thông tin đặc quyền và nhật ký sử dụng;
  • Quyền chia sẻ thông tin với những người dùng khác.

Đặc tính kỹ thuật

Hỗ trợ các chứng chỉ số đã được xác thực ICP-Brasil.

 

Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan