Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Session Management (PSM)

Session Management (PSM)- Quản lý phiên

Truy cập vào máy chủ của công ty bạn mà không cần tiết lộ mật khẩu.

Session Management (PSM)

Khái niệm

Ghi lại và lưu trữ tất cả các phiên từ xa được đã được thực hiện để xem sau.

Bản ghi có thể được sử dụng để chứng minh sự thay đổi đối với cơ sở dữ liệu, xác định những hành động không phù hợp trong hệ thống quan trọng, tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hoặc đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, thanh tra hoặc pháp lý.

Ưu điểm

 • Truy xuất nguồn gốc của tất cả các hành động được thực hiện bởi thông tin đăng nhâp chung và của thông tin đăng nhập bên thứ ba;
 • Tăng tốc độ xử lý sự cố;
 • Kho lưu trữ dấu hiệu biệt lập, được mã hóa và được bảo vệ chống lại việc xóa bỏ hoặc chỉnh sửa.

Cách thức hoạt động

Senhasegura ghi lại một hàm băm duy nhất cho mỗi phiên và bạn có thể xác định cụ thể hoạt động của từng người dùng trong quá trình truy cập, ngay cả khi họ đang sử dụng thông tin đăng nhập chung.

Tính năng

 • Bản ghi phiên ở định dạng video, không cần các tác nhân cục bộ;
 • Bản thu của các lệnh được nhập trong môi trường RDP và SSH;
 • Phiên được xem xét thông qua senhasegura hoặc xuất sang định dạng MP4;
 • Tìm kiếm nhật ký phiên bằng:
  • User;
  • Thông tin xác thực
  • Thiết bị hoặc hệ thống được truy cập;
  • Các lệnh đã gõ
  • Siêu dữ liệu
  • Loại hình hoạt động
  • Khoảng thời gian
 • Theo dõi theo thời gian thực các phiên đang diễn ra và khả năng kết thúc phiên từ xa.

Đặc tính kỹ thuật

Ghi lại phiên và nhật ký bàn phím có thể được kích hoat:

 • Để đăng ký các hành động được thực hiện trong tất cả các phiên thông qua giải pháp này;
 • Để đăng ký các hành động được thực hiện trên thiết bị, hệ thống hoặc trang HTTPs;
 • Để đăng ký quyền truy cập từ xa của một nhóm người dùng hoặc nhóm thiết bị;
 • Trong các phiên thông qua ứng dụng khách cục bộ trên máy trạm của người dùng (PuTTy hoặc Dịch vụ đầu cuối).
Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan