Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Scan Discovery

Scan Discovery

Phát hiện thông tin đăng nhập đặc quyền một cách tự động.

Scan Discovery

Khái niệm

Tính năng Scan Discovery khảo sát môi trường và cho phép đăng ký tự động các thiết bị và những thông tin đăng nhập tương ứng. Bằng cách này, senhasegura đảm bảo tất cả các thông tin xác thực và thiết bị đều có sẵn để sử dụng, vì vậy không có thiết bị nào là không xác định hoặc nằm ngoài quy trình quản lý quyền truy cập đặc quyền.

Ưu điểm

 • Dễ dàng đăng ký thiết bị và thông tin xác thực trong quá trình triển khai;
 • Lên lịch đánh giá định kì để đảm bảo rằng các thiết bị mới và thông tin xác thực mới được xác định;
 • Độc lập với quá trình kiểm kê các tài nguyên mạng để duy trì giải pháp đang hoạt động.

Cách thức hoạt động

Quét phát hiện có thể được chạy trong bất kỳ môi trường nào hoặc được áp dụng cho một phân đoạn mạng cụ thể. Người dùng cũng có thể xác định các plugin tìm kiếm sẽ được sử dụng, cũng như các loại thiết bị và thông tin đăng nhập sẽ được định danh.

Giải pháp cũng có thể kết nối với thiết bị mạng thông qua giao thức chuẩn của nó (SSH / TELNET, RDP) mà không cần cài đặt tác nhân cục bộ. Do đó, tên máy chủ, địa chỉ IP, danh sách thông tin xác thực, loại đặc quyền và nhật ký sử dụng sẽ được thu thập, chẳng hạn như lần truy cập cuối cùng và ngày thay đổi mật khẩu.

Tính năng

 • Quét phát hiện mạng định kỳ theo dải IP;
 • Tự động nhận dạng các tài khoản đặc quyền trong các môi trường sau:
  • Unix;
  • Linux;
  • Windows, on local machines or in Active Directory;
  • Oracle;
  • MS SQL;
  • MySQL

Đặc tính kỹ thuật

Giải pháp có khả năng xác định bất kỳ loại thiết bị nào được kết nối với mạng của bạn, bao gồm:

 • Servers (Linux/Unix, Windows and VMWare)
 • Database (Oracle, SQL, MySQL)
 • Network devices (Firewall, Routers, Switches, Balancers);
 • Workstations
Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan