Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Quản lý tác vụ

Task Management- Quản lý tác vụ

Quản lý tác vụ đặc quyền được bảo mật.

Task Management

Khái niệm

Quản lý hành động của người dùng trên các thiết bị, cho phép người dùng thực hiện một tác vụ cụ thể mà không cần cấp mật khẩu hoặc xác thực phiên đặc quyền.

Ưu điểm

 • Thực thi khái niệm đặc quyền tối thiểu cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đặc quyền;
 • Tự động hoá các tác vụ đặc quyền với các cài đặt đặc quyền để thực thi trong môi trường;
 • Cho phép thực hiện an toàn các tác vụ bảo mật quan trọng bằng giảm các tài nguyên chuyên biệt;
 • Cấp phép an toàn cho các hành động đặc quyền sẽ được thực hiện trên thiết bị.         

Cách thức hoạt động

Senhasegura Quản lý tác vụ cho phép quản lý tác vụ đặc quyền trên các thiết bị. Từ việc tự động hóa các tác vụ đặc quyền, senhasegura có thể cấp các quyền cần thiết để bất kỳ người dùng nào cũng có thể thực hiện các hoạt động quan trọng trong môi trường một cách an toàn.

Tính năng

 • Phân quyền hồ sơ và điều hành các hoạt động từ Bảng chức năng, dựa trên người dùng và từng phòng ban;
 • Tách biệt các tính năng và điều khiển, tránh tình trạng một quản trị viên duy nhất trong quản lý.
 • Cấu hình các hành động đặc quyền và người dùng phải tuân theo để truy cập quy trình công việc được hoạt động;
 • Giám sát tất cả các nhiệm vụ đã thực hiện trên môi trường thông qua nhật ký hoạt động;
 • Tạo và phê duyệt các mẫu cấu hình công việc để người dùng sử dụng;
 • Đặc quyền thi hành cài đặt cho các hành động theo cách thủ công hoặc tự động, theo đơn vị hoặc hàng loạt;
 • Gửi các hành động và thông báo chấp hành đặc quyền qua email hoặc SIEM;
 • Hỗ trợ nhiều giao thức và API.

Đặc tính kỹ thuật

Hỗ trợ các giao thức SSH, Telnet, RDP, VNC, RPC, WMI, LDAPS và HTTPS, X11.

Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan