Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

HOLM SECURITY SOLUTIONS

Tích hợp giải pháp SOAR

Tích hợp giải pháp SOAR

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) đề cập đến một tập hợp các giải pháp và công cụ phần mềm cho phép các tổ chức hợp lý hóa các hoạt động bảo mật, thu thập dữ liệu về các mối đe dọa và ứng phó với các sự kiện bảo mật cấp thấp mà không cần sự hỗ trợ của con người. Ba lĩnh vực của công nghệ SOAR là quản lý mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật, ứng phó sự cố và tự động hóa các hoạt động bảo mật.

Quản lý mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật

Hỗ trợ khắc phục các lỗ hổng và cung cấp quy trình làm việc, báo cáo, khả năng cộng tác.

Ứng phó sự cố an ninh

Những công nghệ này hỗ trợ các tổ chức lập kế hoạch, quản lý, theo dõi và điều phối phản ứng đối với sự cố bảo mật.

Tự động hóa hoạt động bảo mật

Hỗ trợ tự động hóa và điều phối quy trình làm việc, thực thi chính sách và báo cáo.

SOAR có thể giúp tổ chức của bạn như thế nào ?

Nhiều tổ chức phải đối mặt với các công việc thủ công và lặp lại, tốn thời gian trong quá trình Quản lý lỗ hổng bảo mật, với các hệ thống không được tích hợp với  nhau. SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) có thể giúp tổ chức của bạn đạt được các mục tiêu bảo mật của mình bằng cách xử lý khi thực thi các tác vụ như quét lỗ hổng bảo mật hoặc tìm kiếm nhật ký  mà không cần sự can thiệp của con người. SOAR cho phép bạn vượt ra khỏi việc dựa vào tích hợp điểm- điểm, thay vào đó hãy dựa vào một giải pháp cho phép bạn xây dựng các quy trình khác nhau và kết nối với công nghệ phù hợp.

Đạt được nhiều hơn

Từ việc điều chỉnh quy trình công việc đến tạo và quản lý tích hợp hoặc xây dựng các quy trình hoàn toàn mới – giải pháp SOAR sẽ cung cấp cho bạn sự linh hoạt. Giải pháp SOAR có thể cho phép các tổ chức xác định vấn đề, xác định giải pháp và tự động hóa phản ứng.

SOAR Integration
SOAR Integration

Thiết kế SOAR

Các giải pháp SOAR được thiết kế để tích hợp vào một mạng lưới rộng lớn hơn và hỗ trợ một loạt các sản phẩm và khả năng, nhằm tăng cường hiệu quả và an ninh mạng mà không bị gián đoạn. Cả phần mềm SIEM (Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật) và SOAR đều xếp chồng dữ liệu tổng hợp từ các nguồn có liên quan. Tuy nhiên, các dịch vụ SOAR tích hợp với nhiều ứng dụng bên trong và bên ngoài hơn. Bạn nên kết hợp cả hai hệ thống để có một giải pháp an toàn, đầy đủ.

Orchestration

Việc tích hợp các công cụ và nền tảng bảo mật sẽ cho phép ứng phó sự cố tự động. Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật, thông tin được trình bày theo ngữ cảnh và các hành động có thể được thực hiện ngay cả trong hệ thống của bên thứ ba.

Tự động hóa

Giám sát toàn bộ các cuộc tấn công thường có thể yêu cầu phải có một chức năng bảo mật CNTT lớn – tự động hóa quy trình cho phép bạn thực hiện một chuỗi nhiệm vụ liên quan đến quy trình bảo mật mà không cần sự can thiệp của con người

Phản ứng

Tự động hóa bảo mật cho phép bạn chuẩn hóa các quy trình ứng phó sự cố của mình để giảm thiểu rủi ro và giải quyết cũng như hợp lý hóa thông tin liên lạc.

Nguồn bài viết: holmsecurity.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan