Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

HOLM SECURITY SOLUTIONS

Tích hợp giải pháp SIEM

Tích hợp giải pháp SIEM
Để bảo vệ khỏi số lượng ngày càng tăng của các mối đe dọa mạng, các tổ chức phải có khả năng phát hiện ngay lập tức và phản ứng nhanh chóng với các nỗ lực xâm nhập vào hệ thống CNTT của họ. SIEM – Quản lý sự kiện thông tin bảo mật làm việc để cung cấp và  phân tích thông tin cần thiết để thực hiện điều này.

SIEM Integration

Tích Hợp

Thông tin bảo mật & Quản lý sự kiện

SIEM mang đến cơ hội tích hợp với các sản phẩm bảo mật khác nhau. Nó hợp lý hóa việc quản trị để bạn có thể tương quan các lỗ hổng, nhật ký hệ thống và lưu lượng mạng để phát hiện các mối đe dọa bảo mật. Holm Security VMP có thể được tích hợp với các hệ thống SIEM thông qua một API do đó thu thập thông tin về các lỗ hổng. Holm Security cũng xây dựng các tích hợp cụ thể cho các hệ thống SIEM khác nhau.

Phát hiện mối đe dọa

SIEM thường kết nối doanh nghiệp của bạn và nhóm bảo mật CNTT với nhiều nguồn cung cấp dữ liệu về các  mối đe dọa, giúp doanh nghiệp của bạn luôn cập nhật thông tin mới nhất về sự phát triển của các  cuộc tấn công mạng.

Insight

Tăng đáng kể sự hiểu biết và cách  xử lý các sự kiện trong môi trường CNTT của bạn. Các công cụ SIEM cho phép bạn xem dữ liệu nhật ký bảo mật từ nhiều máy chủ khác nhau trong hệ thống của bạn từ một giao diện duy nhất.

Khắc phục

SIEM tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sự cố, giúp dễ dàng  giải quyết các lỗ hổng mà còn có thể giúp tạo điều kiện khắc phục sự cố rõ ràng hơn.

Nguồn bài viết: holmsecurity.com

Xem thêm bài viết: nessar.net

Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan