Nessar

Logo
Vi

HOLM SECURITY SOLUTIONS

Threat intelligence

Holm Secrity giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về Threat Intelligence

Threat intelligence, còn được gọi là Cyber threat intelligence(CTI), được giải pháp của chúng tôi tổ chức, phân tích và tinh chỉnh thông tin về các cuộc tấn công tiềm năng hoặc hiện tại đe dọa một tổ chức.

Giải pháp cung cấp cho bạn  các phân tích, thống kê và báo cáo chi tiết để hiểu môi trường CNTT và người dùng dễ bị tổn thương như thế nào,từ đó bạn có thể chủ động lên phương án để tăng cường bảo mật CNTT trong mạng, hệ thống và ứng dụng web cũng như cải thiện nhận thức người dùng.

Giải pháp Nessar Phân Phối:

Challenge:Solution:Description:
Đưa ra cái nhìn sâu sắc về mức độ các lỗ hổng của tổ chức bạn.Giải pháp quản lý lỗ hổng networks, systems và web applications.Dịch vụ Network Scanning và Web Application Scanning làm nhiệm vụ phát hiện các lỗ hổng network và system.
Hiểu cách người dùng của bạn chống lại các rủi ro từ social engineering.Giải pháp mô phỏng cuộc tấn công lừa đảo (Fraud Risk Assessment)Thông qua mô phỏng social engineering: phishing, spear phishing và ransomware, users’ behavior được mapped 
Đào tạo nâng cao nhận thức để giúp người dùng tránh social engineeringGiải pháp mô phỏng cuộc tấn công lừa đảo (Fraud Risk Assessment)Dịch vụ đào nâng cao nhận thức tự động (Fraud Risk Assessment).

Xem nhiều  giải pháp khác: Click Here!

Giải pháp liên quan