Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

LIVEACTION SOLUTIONS

Achieve Operational Excellence

Achieve Operational Excellence

Hoàn thành  hoạt động xuất sắc

Cải thiện hiệu quả tổng thể và hiệu quả của các nhiệm vụ lập kế hoạch, triển khai, nâng cấp, bảo trì và khắc phục sự cố của team Network

Achieve Operational Excellence

Manage for Complexity

Quản lý các hệ thống mạng lớn và phức tạp với một bản trình bày dữ liệu thống nhất.

Manage for Efficiency

Cải thiện hiệu quả hoạt động hệ thống mạng bằng cách tăng tốc hiệu suất công việc và các tác vụ.

Manage for Effectiveness

Cải thiện độ chính xác của hoạt động mạng để hiểu và giải quyết nguyên nhân gốc rễ thực sự của các vấn đề về hiệu suất.

Meet Business Objectives

Đáp ứng các mục tiêu kinh doanh. Cung cấp trải nghiệm mạng mà tổ chức, doanh nghiệp cần để thành công.

Achieve Operational Excellence

Cách thức hoạt động

Hợp nhất các công cụ quản lý mạng

Công cụ tràn lan dẫn đến lãng phí tiền bạc và có thể góp phần khiến Network Manager mất năng suất. Liên tục cải thiện hoạt động mạng và giảm thời gian và chi phí dành cho đào tạo, triển khai và giải quyết vấn đề tổng thể bằng cách sử dụng một nền tảng duy nhất.

Nguồn chân lý duy nhất cho toàn bộ Team

Thúc đẩy sự xuất sắc trong hoạt động không bao giờ là công việc của một người. Loại bỏ tương tác ko cần thiết giữa các nhóm Network Operations  và IT teams, giúp họ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chiến lược và giải quyết các vấn đề thay vì lãng phí phần lớn thời gian của họ vào việc tìm kiếm các vấn đề về hiệu suất.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Làm thế nào để hệ thống doanh nghiệp đạt được sự xuất sắc trong hoạt động? Giám sát và quản lý dữ liệu mạng có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Giảm đáng kể thời gian và chi phí thực hiện các tác vụ quản lý mạng đồng thời nâng cao hiểu biết về những gì đang thực sự xảy ra trong mạng.

Use Cases for Operational Excellence

Duy trì hiệu quả trong hoạt động CNTT là một thách thức đối với các tổ chức thuộc mọi quy mô. Gartner báo cáo rằng 80% tổng chi phí CNTT phát sinh từ chi phí hoạt động liên tục. Điều này có thể do sự kém hiệu quả trong quản lý hiệu suất, các công cụ quản lý hệ thống mạng và quy trình khắc phục sự cố gây ra công việc bổ sung hoặc không chính xác và cuối cùng hạn chế khả năng kiểm soát chi phí của team Network.

Cải tiến quy trình không cần phải nằm ngoài khả năng khi cố gắng phát triển doanh nghiệp.

Các giải pháp của LiveAction nâng cao hiệu quả hoạt động của team Network bằng cách hợp nhất các chức năng và phạm vi miền của nhiều công cụ hiệu suất mạng chuyên biệt. Điều này tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cung cấp khả năng hiển thị toàn diện vào mạng.

Giải pháp đa mục đích của Liveaction cho phép các nhóm hợp nhất đào tạo, số lượng nhân viên và các quy trình xung quanh một nền tảng duy nhất.

Quản lý hiệu suất mạng

Đạt được tối ưu hóa hiệu suất mạng trên toàn bộ hệ thống mạng từ SD-WAN đến các trung tâm dữ liệu, đa đám mây và các trang web từ xa.

Phân tích Hiệu suất Mạng

Sử dụng thông tin chi tiết về mạng để xác định và giải quyết các sự cố trên hệ thống mạng – WAN, SD-WAN, Multi-Cloud, các trang web chi nhánh, trung tâm dữ liệu và Wi-Fi.

Nguồn : liveaction.com

Xem thêm giải pháp : Click here!

Giải pháp liên quan