Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

LIVEACTION SOLUTIONS

Application Performance Optimization

Application Performance Optimization

Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Ứng Dụng

Mang đến trải nghiệm vượt trội cho người dùng với thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng mạng, chính sách và giao thức cơ bản đảm bảo phân phối thành công các ứng dụng quan trọng.

Application Performance Optimization Deliver a superior user experience with insights into the underlying network infrastructure, policies, and protocols that ensure the successful delivery of critical applications.

Khả năng hiển thị

Có được bức tranh chân thực về hiệu suất ứng dụng trên nhiều phân đoạn mạng, miền và kết cấu.

Nhận thức thời gian thực

Xem các tác động của các sự cố mạng đối với việc phân phối ứng dụng trong thời gian thực.

Giải pháp chính xác

Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hiệu suất ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trải nghiệm người dùng 

Giảm năng suất và doanh thu bị mất do hiệu suất mạng ảnh hưởng đến ứng dụng và người dùng.

Application Performance Optimization

Cách Thức Hoạt  Động

Khả năng hiển thị ứng dụng

Theo dõi hiệu suất ứng dụng và các sự cố mạng tiềm ẩn với khả năng hiển thị chi tiết trước khi nó ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Sử dụng Dashboards và Alerts để hiểu về thời điểm và vị trí các vấn đề hiệu suất ứng dụng đang xảy ra trên toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng hoặc mạng phân phối nội dung (CDN).

Đánh giá hiệu suất ứng dụng

Vấn đề về hiệu suất trong các ứng dụng quan trọng có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể hàng ngày cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Đánh giá hiệu suất ứng dụng có thể xác định bản chất và phạm vi của các vấn đề để có cái nhìn tổng hợp về các thuộc tính của trang web, thiết bị, giao diện và ứng dụng. Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề từ ​​chế độ xem cấu trúc liên kết xuống cấp độ gói.

Tối ưu hóa mạng

Hiệu suất ứng dụng có thể tạo ra hoặc phá vỡ một doanh nghiệp. Bảo vệ hệ thống mạng của bạn trong tương lai bằng một công cụ được đơn giản hóa cho phép người dùng thực hiện các thay đổi cấu hình thiết bị trực tiếp từ giao diện GUI. Phản hồi theo thời gian thực về các thay đổi chính sách cho thấy tác động tức thì của các bước khắc phục, trong khi báo cáo liên tục cung cấp cái nhìn lâu dài về hiệu suất ứng dụng.

Các trường hợp tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

Ở cấp độ doanh nghiệp, sự chậm trễ một phần nghìn giây trong khả năng phản hồi của ứng dụng có thể tạo ra hoặc phá vỡ một công ty. Chỉ dựa vào các phương pháp tiếp cận lấy ứng dụng làm trung tâm để quản lý hiệu suất là không đầy đủ nếu không có cái nhìn sâu sắc về kiến ​​trúc và giao thức cơ bản cung cấp ứng dụng.

Các giải pháp của LiveAction thu hẹp khoảng cách này trong việc giám sát hiệu suất bằng cách cung cấp khả năng hiển thị về cơ sở hạ tầng và đường truyền từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Chính sách, Gói, Luồng và DPI cải thiện sự hiểu biết về hiệu suất ứng dụng ngoài các chỉ số đo độ trễ, mất mát và chập chờn truyền thống.

Sử dụng QoS cải thiện hiệu suất ứng dụng

Chủ động tối ưu hóa mạng cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh của bạn. Quản lý các chính sách QoS của Cisco thông qua GUI cho các giao diện, ứng dụng và lớp.

.

Xác định và giải quyết các vấn đề về độ trễ đối với các ứng dụng VoIP

Các ứng dụng Thoại và Video đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề về độ trễ trong mạng. Hiểu rõ từng bước các ứng dụng của bạn bị ảnh hưởng như thế nào bởi cơ sở hạ tầng mạng và định tuyến.

Nguồn : liveaction.com

Xem thêm giải pháp : Click here!

Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan