Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

LIVEACTION SOLUTIONS

Data-Driven Change Initiatives

Data-Driven Change Initiatives

Định hướng dữ liệu – Sáng kiến thay đổi

Tiếp cận bất kỳ triển khai dự án IT nào phải được thực hiện với chiến lược dựa trên dữ liệu thích hợp. Trước khi thực hiện một sáng kiến thay đổi dựa trên dữ liệu quan trọng, điều quan trọng là phải xác định các số liệu hiệu suất cơ bản quan trọng để hiểu liệu và công nghệ mới có ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của mạng không.

 

Data-Driven Change Initiatives

Hoàn thành trước, trong và sau khi hiển thị

Có được một bức tranh thực sự về tác động của việc triển khai IT trên mạng tổng thể của bạn.

Nhận thức thực tế theo thời gian thực

Xem trong thời gian thực tác động của các vấn đề mạng đối với việc phân phối ứng dụng.

Giảm thiểu chính xác

Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề hiệu suất do các yếu tố IT mới gây ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tăng tốc từ thời gian đến giá trị

Cải thiện tốc độ thực hiện sáng kiến mới của bạn để thu hồi chi phí và cung cấp ROI nhanh hơn.

Cách thức hoạt động

Nghiên cứu cơ sở về hiệu suất

Tiếp cận bất kỳ triển khai IT nào cũng phải được thực hiện với một chiến lược dựa trên dữ liệu thích hợp. Trước khi thực hiện một sáng kiến thay đổi dựa trên dữ liệu quan trọng, điều quan trọng là phải xác định các số liệu hiệu suất cơ bản quan trọng để hiểu liệu và công nghệ mới có ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của mạng không.

Kiểm toán và xác thực triển khai

Điều cực kỳ quan trọng là thu thập dữ liệu được kiểm tra ở mỗi bước triển khai. Trong quá trình triển khai, thực hiện các cuộc kiểm toán triển khai đang diễn ra dựa trên cơ sở và xác nhận chính sách để đảm bảo mạng lưới hỗ trợ thành công sáng kiến mới. Hoạt động đã hoàn thành phải được theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn bất kỳ vấn đề không lường trước nào có thể ảnh hưởng đến mạng.

Hoạt động liên tục

Một khi sáng kiến mới được đưa ra, tiếp tục theo dõi hiệu suất mạng để đảm bảo các hoạt động liên tục của các yếu tố Network hoặc IT mới tiếp tục đáp ứng và đạt được SLA của họ. Lưu ý đến phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ đo lường đường cơ sở hiệu suất so với các quy trình được triển khai trước đó trong mạng.

 

Các trường hợp sử dụng cho các sáng kiến thay đổi dựa trên dữ liệu

Các nhà lãnh đạo phải ủng hộ tầm quan trọng của định hướng dữ liệu trong doanh nghiệp. Điều này sẽ là tối quan trọng khi đảm bảo các cải tiến công nghệ được triển khai thành công và đúng thời hạn để giảm thiểu rủi ro cho việc thực hiện thành công chiến lược rộng lớn hơn.

Các sáng kiến cơ sở hạ tầng như di chuyển sang đám mây công cộng hoặc SD-WAN thường được thực hiện để thay thế cơ sở hạ tầng hiện có. Điều quan trọng là phải theo dõi các chỉ số hiệu suất trước, trong và sau của tất cả các phần tử mạng liên quan. Mục tiêu là để đảm bảo rằng các quy trình đã triển khai này và triển khai theo từng giai đoạn không tạo ra các tác động tiêu cực không được tính đến.

Các giải pháp của LiveAction cung cấp phân tích dựa trên thời gian về hiệu suất mạng để cho phép các nhóm quản lý báo cáo về bất kỳ sai lệch nào về hiệu suất xảy ra do quá trình triển khai.

Triển khai SD-WAN

Các sáng kiến SD-WAN hứa hẹn tiết kiệm đáng kể và tăng hiệu suất so với các công nghệ WAN truyền thống. Môi trường SD-WAN động sẽ đặt ra những thách thức mới đối với việc quản lý hiệu suất mạng.

Di chuyển qua đám mây

Di chuyển khối lượng công việc của mạng và ứng dụng lên đám mây giúp các tổ chức mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng của họ một cách linh hoạt. Thách thức đối với môi trường đám mây là đạt được mức hiển thị hiệu suất như nhau từ môi trường tại chỗ.

Nguồn : liveaction.com
Xem thêm sản phẩm : nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan