Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

LIVEACTION SOLUTIONS

Managing for Network Readiness

Managing for Network Readiness

Thực hiện giám sát liên tục để có được thông tin chi tiết rõ ràng về các bản cập nhật và nâng cấp ưu tiên nhằm tối ưu hóa mạng.

Managing for Network Readiness

Mức độ hiển thị hệ thống mạng

Phân tích hệ thống mạng từ xa để đánh giá tình trạng của thiết bị và giao diện.

.

Trạng thái thời gian thực

Đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng của cơ sở hạ tầng mạng luôn sẵn sàng để giảm thiểu tác động của việc thay đổi mô hình lưu lượng.

Quản lý thiết bị

Xác định và ưu tiên các dịch vụ hoặc thiết bị mạng bị lỗi hoặc bị suy giảm để xem xét, bảo trì hoặc thay thế.

Trải nghiệm người dùng

Tương quan sự suy giảm của các yếu tố mạng với tác động của chúng đến hiệu suất mạng và cuối cùng là trải nghiệm người dùng.

Managing for Network Readiness

Cách thức hoạt động

Phân tích sự cố

Dashboards and Alerts cung cấp nhận thức theo thời gian thực về các sự cố mạng xảy ra trên toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng của bạn.

Phân tích từ xa và phần cứng

Hiểu các vấn đề về hiệu suất trong ngữ cảnh của trang web, thiết bị, giao diện, vùng địa lý, Nhà cung cấp dịch vụ để hiểu ngữ cảnh và phạm vi của vấn đề.

Chia sẻ và cộng tác

Cung cấp một nguồn trạng thái mạng duy nhất cho tổ chức CNTT với dữ liệu đa đo xa từ SNMP, API, IPFIX, Netflow, Packet và các nguồn khác.

Use Cases for Network Readiness

Nếu hệ thống mạng không được duy trì đúng cách, sự nhanh nhạy của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng. Bằng cách liên tục giám sát mạng về sự suy giảm hiệu suất, các nâng cấp cần thiết và các yêu cầu về dung lượng dự kiến, các team Network có thể đảm bảo hệ thống mạng sẽ hỗ trợ các nhu cầu trong tương lai của doanh nghiệp.

Giải pháp LiveAction cho phép các team Network duy trì mạng của họ để đáp ứng những thay đổi trong tương lai về mục đích kinh doanh. Với một bộ khả năng phân tích, kiểm tra, cảnh báo và báo cáo mạnh mẽ, các team Network có thể chủ động phát hiện các khoảng trống giữa trạng thái thực tế và trạng thái lý tưởng của mạng. Điều này cung cấp cho các team Network một danh sách ưu tiên rõ ràng về các bản cập nhật và nâng cấp cần thiết để thực hiện trên mạng.

Lập kế hoạch năng lực

Dễ dàng báo cáo về xu hướng sử dụng băng thông của tổ chức cũng như người dùng, thiết bị và trang web.

Thống kê thiết bị

Biết những thiết bị nào và trạng thái hiện tại của chúng đang hoạt động trong hệ thống mạng.

Topology Mapping

Trực quan hóa thiết bị, giao diện, ứng dụng, VPN và người dùng. Lớp phủ dữ liệu hiệu suất mạng và ứng dụng trên cấu trúc liên kết mạng để đạt được mô hình tinh thần rõ ràng về cách bố trí hệ thống mạng liên quan đến hiệu suất.

Hiệu suất mạng cơ sở

Luôn hiểu “bình thường” là gì đối với cấu hình hệ thống mạng hiện tại và hiểu các sai lệch của trạng thái.

Nguồn : liveaction.com
Xem thêm sản phẩm : Click here!
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan