Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

LIVEACTION SOLUTIONS

Advanced Reporting And Analytics

Advanced Reporting And Analytics

Báo cáo và phân tích nâng cao

Tạo và chia sẻ một cái nhìn đầy đủ và toàn diện về hiệu suất, dung lượng và việc sử dụng mạng.

Advanced Reporting And Analytics

Tổng quan về Pro-Active Network

Thúc đẩy cách tiếp cận chủ động để giải quyết các vấn đề về trải nghiệm mạng trên toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng.

Tận dụng dữ liệu doanh nghiệp

Sử dụng và tận dụng dữ liệu mạng với khối lượng, tốc độ và nhiều nguồn khác nhau mà doanh nghiệp tạo ra.

Thực hiện theo phương pháp tối ưu nhất.

Các báo cáo và mẫu thực tiễn tối ưu nhất được tích hợp sẵn đảm bảo team của bạn đang cung cấp giá trị chính xác trở lại tổ chức.

.

Tối ưu hóa Network

Tự động tạo báo cáo xu hướng và lớp lót cơ sở để đảm bảo các vấn đề về dung lượng không gây ra thời gian ngừng hoạt động hoặc các vấn đề về hiệu suất.

Advanced Reporting And Analytics

Cách thức hoạt động

Báo cáo nâng cao

Báo cáo về ứng dụng, người dùng, trang web, thiết bị, phân khúc,… và dễ dàng báo cáo tổng hợp để tập trung vào thông tin chính về hiệu suất mạng

Phân tích sâu

Tương quan giữa dữ liệu IPFIX, Packets, API và SNMP để có được cái nhìn tổng thể về các sự kiện mạng và ứng dụng.

Chia sẻ và cộng tác

Tạo một cái nhìn toàn diện về các tình huống xử lý sự cố để toàn bộ team  hiểu được bản chất của nó.

Các trường hợp sử dụng báo cáo và phân tích nâng cao

Vấn đề phân tích dữ liệu mạng là nó yêu cầu xem xét một lượng lớn thông tin khác nhau.Lỗi trong việc thực hiện các báo cáo này có thể khiến tổ chức đầu tư quá mức (hoặc đầu tư dưới mức) vào năng lực và chuyển đổi phần cứng để cung cấp một hệ thống mạng có tính khả dụng cao.

Giải pháp của LiveAction cung cấp một nền tảng phân tích nâng cao để cung cấp các báo cáo và phân tích về hầu hết mọi khía cạnh của hiệu suất mạng. Ngoài ra, mối tương quan của dữ liệu trên nhiều miền mạng như WAN, LAN, Trung tâm dữ liệu, Đám mây,…cung cấp cho các nhóm quản lý mạng một cái nhìn tổng thể gắn kết về các chỉ số hiệu suất trong toàn bộ mạng của họ.

Ứng phó sự cố và pháp y

Trong trường hợp vi phạm bảo mật hoặc sự cố mạng khác, thông tin là tài sản quý giá nhất của bạn. Sử dụng trí tuệ mạng để cung cấp bối cảnh mạng về bảo mật và phản ứng sự cố.

Báo cáo tùy chỉnh cho đào tạo cơ sở và phân tích xu hướng

Sử dụng trình tạo báo cáo tùy chỉnh để cung cấp phân tích đa chiều về việc sử dụng ứng dụng, mạng và các tình huống khắc phục sự cố.

Nguồn : liveaction.com

Xem thêm giải pháp : Click here!

Giải pháp liên quan