Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

ARISTA SOLUTIONS

ARISTA SOLUTIONS

Giải pháp Arista Cloud – CloudVision

ARISTA CLOUDVISION

Ứng dụng phần mềm Arista CloudVision sẽ tự động quản lý, cung cấp, phân tích, điều khiển khiển từ xa các EoS Instance. CloudVision tận dụng các API hiện đại bao gồm cả máy học (machine learning ) và trí thông minh nhân tạo (AI), giúp việc chẩn đoán và khắc phục các sự cố mạng trên cả mạng có dây và không dây trở nên tự động và thông minh hơn.

 

MACRO-SEGMENTATION™ SERVICE (MSS)

Macro-Segmentation Service (MSS) cung cấp software-driven động và khả năng mở rộng các dịch vụ mạng để chèn các thiết bị bảo mật vào path của traffic. Arista MSS là một dịch vụ chạy trên Arista CloudVision nhằm cung cấp điểm tích hợp giữa các firewall với Arista network fabric.

Khi được kích hoạt, Arista MSS nằm trên CloudVision sẽ giao tiếp với firewall hoặc firewall management platform, sử dụng REST APIs và request chính sách bảo mật. Khi nhận được các chính sách bảo mật, Cloud Vision MSS sẽ khởi tạo một traffic path mới trên leaf switch để bẻ lái traffic từ host mong muốn đến firewall để kiểm tra.

 

ARISTA ANYCLOUD

Nền tảng Arista Any Cloud cung cấp tính nhất quán hoạt động chưa từng có trên Public, Private và Hybrid cloud bao gồm:

+ Arista virtual EOS (vEOS) Router, một hệ điều hành EOS được cài trên các môi trường ảo hóa cloud như AWS của Amazon, Azure của Microsoft  hay Oracle Cloud, Google Cloud.

+ Các giải pháp định tuyến cloud-grade để tương tác giữa các Private, Public và Hybrid Cloud sử dụng Arista Platform trong Equinix Cloud Exchange hoặc các dịch vụ tương tự.

+ Arista CloudVision tự động quản lý, cung cấp, phân tích và điều khiển từ xa các EoS instance trên các môi trường private, public hoặc hybrid cloud.

Giải pháp liên quan