Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

ARISTA SOLUTIONS

ARISTA SOLUTIONS

Giải pháp VXLAN cho Data Center

VXLAN là một tiêu chuẩn IETF mở được thiết kế nhằm chuẩn hóa giao thức đóng gói overlay, có khả năng chuyển tiếp traffic layer 2 qua mạng IP.

Mục đích sử dụng chính của VXLAN là ảo hóa network trong data center, cho phép tạo ra một miền Layer 2 ảo trên một mạng IP. Miền layer 2 riêng biệt được xác định sử dụng 24 bit VNI (Virtual Network Identifier), cho phép hơn 16 triệu miền layer 2, nhiều hơn rất nhiều so với 4096 VLAN trên một switch thông thường.

Frame layer 2 được đóng trong IP UDP datagram và được truyền trong suốt qua mạng IP.

Bên trong kiến trúc VXLAN, Virtual Tunnel End Points (VTEP) thực thi việc đóng gói và dỡ gói traffic Layer 2. Mỗi VTEP được xác định bởi một địa chỉ IP mà được gán với một Virtual Tunnel Interface (VTI). VTEP sẽ nhận frame Ethernet layer tiêu chuẩn, chọn đúng VNI và dạng IP UDP packet để truyền tới một hoặc nhiều VTEP. Địa chỉ IP nguồn là VTI gửi, địa chỉ IP đích là VTI nhận.

Giải pháp liên quan