Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

ARISTA SOLUTIONS

ARISTA SOLUTIONS

Giải pháp ARISTA ECMP cho Data Center

Hạn chế của kiến trúc truyền thống

Một nửa các đường đấu nối giữa Switch Access và Switch Distribution là link có STP state ở trạng thái block, gây lãng phí tài nguyên mà không tận dụng được.

Ưu điểm của giải pháp ARISTA ECMP

Để sử dụng tất cả các kết nối một cách active/active, ARISTA hỗ trợ tính năng ECMP (layer 3).  Giải pháp Arista ECMP sử dụng BGP/OSPF là các giao thức định tuyến có chức năng cân bằng tải khi các tuyến đường có cost bằng nhau. Mô hình này tăng số lượng spine lên hơn mô hình MLAG.

Giải pháp liên quan