Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

ARISTA SOLUTIONS

ARISTA SOLUTIONS

Giải pháp ARISTA eAPI cấu hình tự động hàng loạt

ARISTA eAPI là một phương thức đơn giản để tương tác từ xa với một switch Arista mà không cần phải gõ câu lệnh trên switch. Ta chỉ cần làm script cấu hình trên một server linux và đẩy xuống hàng loạt các Switch thông qua eAPI.

Giải pháp ARISTA eAPI sử dụng giao thức HTTP/HTTPS và định dạng JSON.

Giải pháp liên quan