Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

ITSM Integration

ITSM Integration

Tránh thay đổi trái phép.

 

ITSM Integration

Khái niệm

Nền tảng senhasegura tích hợp các giải pháp Quản lý Dịch vụ IT (ITSM) để đảm bảo rằng chỉ những thay đổi được ủy quyền phải được thực hiện trong cửa sổ thay đổi, do đó tránh được những thay đổi không liên quan đến quy trình quản trị.

Xem thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết về cách hoạt động của module:

ITSM Integration
Nguồn bài viết: senhasengura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan