Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Cách thức hoạt động của Senhasegura

Cách thức hoạt động của Senhasegura

Senhasegura tập trung bảo mật tất cả thông tin đăng nhập của bạn

 

how it work

Để lộ và sử dụng không đúng cách các tài khoản đặc quyền rất dễ dẫn đến các cuộc tấn công mạng. Trong những cuộc tấn công gần đây nhắm vào các tập đoàn ở các quy mô khác nhau, những kẻ tấn công đánh cắp và khai thác các tài khoản đặc quyền để chiếm quyền kiểm soát gây hại đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Hậu quả là, tin tặc có thể khai thác toàn bộ không gian ảo, nghĩa là thâm nhập qua mạng của công ty mà không bị phát hiện và do đó đạt được mục tiêu của cuộc tấn công.

Senhasegura là giải pháp phần mềm về quản lý truy cập đặc quyền (Gartner Challenger) dùng để lưu trữ, quản lý và giám sát tất cả thông tin đăng nhập, chẳng hạn như mật khẩu, khóa SSH và chứng thư số, bảo mật trong một vault kỹ thuật số an toàn. Sử dụng cơ chế mã hóa, mật khẩu vault cung cấp cho người dùng khả năng chỉ sử dụng một mật khẩu để truy cập vào một loạt thông tin đăng ký. Ngoài ra, senhasegura có thể được sử dụng để truy cập tất cả các tài nguyên mạng thông qua các giao thức SSH và RDP, lưu trữ tất cả các bản ghi về việc sử dụng cho mục đích kiểm tra và phân tích. Tính thông minh của nó cho phép phân tích hành động do người dùng thực hiện theo thời gian thực và tạo cảnh báo để xác định hành động gây hại hoặc không phù hợp.

Nhóm senhasegura tự hào là 100% giải pháp của Brazil.

Sơ đồ hoạt động của senhasegura

Quy trình quản lý quyền truy cập đặc quyền

how it work

Vòng đời của mật khẩu

 Giống như nhiều yếu tố trong cơ sở hạ tầng công nghệ, mật khẩu cũng có vòng đời: chúng được tạo ra để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các hoạt động của họ và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi thay đổi.

Giống như nhiều yếu tố trong cơ sở hạ tầng công nghệ, mật khẩu cũng có vòng đời: chúng được tạo ra để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các hoạt động của họ và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi thay đổi.

howitwork3

Chức năng

Các chức năng chính của giải pháp senhasegura trong môi trường doanh nghiệp là:

 • Bảo vệ tổ chức và thông tin xác thực đặc quyền cấp cao;
 • Làm cho tổ chức tuân thủ nhiều yêu cầu quy định, chẳng hạn như ISO 27001, PCI DSS và SOX;
 • Hợp lý hóa các quy trình kiểm tra nội bộ và và kiểm tra bên ngoài;
 • Tăng năng suất và hiệu suất;
 • Theo dõi các hoạt động quan trọng để ngăn chặn hành động gây hại.

Đặc điểm kỹ thuật

Một số tính năng kỹ thuật của hệ thống bao gồm:

 • Khả năng lưu trữ an toàn hàng loạt thông tin đăng nhập, từ chứng chỉ SSL đến mật khẩu mạng xã hội;
 • Tự động phát hiện các thiết bị và tài khoản người dùng trong mạng của công ty;
 • Phân phối phiên đã xác thực tới người dùng mà không để lộ mật khẩu của người dùng;
 • Tất cả các phiên do senhasegura cung cấp có thể được ghi lại trên video;
 • Tự động thay đổi mật khẩu;
 • Truy cập vào tài nguyên mạng thông qua xác thực email hoặc SMS;
 • Bảo vệ mật khẩu được mã hóa cứng hoặc những tập tin cấu hình;
 • Sử dụng ứng dụng khách SSH;
 • Kiểm tra lệnh SSH và Telnet;
 • Lưu trữ mật khẩu nhiều người dùng;
Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan