Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Cơ chế bảo mật của Senhasegura

Cơ chế bảo mật của senhasegura

Bảo vệ toàn phần chống lại mọi mối đe doạ.

Security

Để chắc chắn tối ưu việc bảo vệ các mật khẩu được lưu trữ, senhasegura cung cấp rất nhiều cơ chế bảo mật khác nhau, cả ở cấp phần cứng và cấp phần mềm. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi có khả năng bảo mật tối đa thông tin được lưu trữ trong vault. Đội ngũ chuyên gia bảo mật tại senhasegura luôn theo dõi sự phát triển của công nghệ và thị trường mã hoá để tổ chức của khách hàng có quyền truy cập vào các công cụ tiên tiến nhất để bảo mật thông tin.

Cơ chế bảo mật của Senhasegura

Một số cơ chế bảo mật chính được cung cấp bởi senhasegura bao gồm các danh mục sau:

Phần cứng

 • Tính dự phòng và tính khả dụng;
 • Cảm biến nhiệt độ và cảm biến lỗi trong thành phần phần cứng
 • Kiểm soát truy cập vật lý;
 • Mã hóa dữ liệu;
 • Kiểm soát truy cập logic;
 • Cơ chế mạng;
 • Mã hóa kết nối thiết bị từ xa;
 • Sao lưu;
 • Tính sẵn sàng cao;
 • Khả năng khắc phục sự cố;
 • Mã hóa các bản sao lưu và nhật ký;
 • Vault cho thiết bị.

Phần mềm

 • Xác thực, bao gồm các API;
 • Mã hóa các mật khẩu được lưu trữ và chứng thư số;
 • Quản lý khoá Master;
 • Lưu trữ thông tin xác thực;
 • Truy cập thông tin đăng nhập;
 • Các cơ chế phiên;
 • Cảnh báo;
 • Truy xuất nguồn gốc và báo cáo;
 • Chính sách truy cập;
 • Phiên sử dụng;
 • Tính sẵn sàng cao;
 • Khả năng khắc phục sự cố;
 • Sao lưu
Nguồn bài viết: senhasengura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan