Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

ARISTA SOLUTIONS

ARISTA SOLUTIONS

Giải pháp ARISTA MLAG cho Data Center

Hạn chế của kiến trúc truyền thống

Một nửa các đường đấu nối giữa Switch Access và Switch Distribution là link có STP state ở trạng thái block, gây lãng phí tài nguyên mà không tận dụng được.

Ưu điểm của MLAG 

Để sử dụng tất cả các kết nối một cách active/active, ARISTA hỗ trợ tính năng MLAG (Multi-Chassis Link Aggreation ).

Giải pháp ARISTA MLAG cho phép hai Switch trong cùng một MLAG domain có thể cấu hình Link Aggregation với một switch thứ 3. Phía Switch thứ 3 sẽ nhìn Switch 1 và Switch 2 như một Switch. Tính năng này chỉ chạy ở Layer 2 và chỉ cho phép 2 Switch trong cùng 1 MLAG domain.

Mô hình  giải pháp ARISTA MLAG khuyến nghị cho Data Center

Giải pháp liên quan