Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Kiến trúc sản phẩm Senhasegura

Kiến trúc sản phẩm Senhasegura

Kiến trúc senhasegura cung cấp công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Product Architecture

Kiến trúc sản phẩm senhasegura bao gồm một tập hợp các lớp thành phần tích hợp hỗ trợ senhasegura hoạt động, từ lớp vật lý đến lớp ứng dụng. Mỗi thành phần thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong giải pháp.

Product Architecture

Cách hoạt động

 Các lớp sau là sự kết hợp từ kiến trúc senhasegura:

  • Lớp nghiệp vụ, vị trí lưu trữ tất cả các tính năng của senhasegura, từ tích hợp đến ghi lại hoạt động;
  • Lớp Máy chủ ứng dụng, vị trí của Orbini, MT4 đã phát triển framework hỗ trợ tất cả các tính năng của giải pháp.
  • Thiết bị ảo, thiết bị ảo là nơi giải pháp được thực thi;
  • Lớp thiết bị, phần cứng của senhasegura.
Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan