Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

PAM Crypto Virtual Appliance

PAM Crypto Virtual Appliance

Giải pháp cho môi trường ảo hoá

PAM Crypto Virtual Appliance

Đối với những khách hàng có cơ sở hạ tầng ảo hóa và muốn chọn phương án kiến trúc, senhasegura có giải pháp Virtual PAM Crypto Appliance, được thiết kế để chạy trong môi trường ảo hoặc đám mây và đảm bảo về yêu cầu hiệu suất và bảo mật cần thiết.

Kiến trúc triển khai

PAM Crypto Virtual Appliance
Nguồn bài viết: senhasengura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan