Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nessar Việt Nam - Nessar

Logo
Vi

SENHASEGURA SOLUTIONS

Tính sẵn sàng và khả năng dự phòng cao

Tính sẵn sàng và khả năng dự phòng cao

Loại bỏ những nguyên nhân gây tổn thất và gây lỗi ảnh hưởng đến môi trường IT của bạn.

Product Architecture

Senhasegura đã được thiết kế để nó có thể hoạt động trong một kiến trúc với khả năng chống hỏng hóc tối đa cho phần cứng, phần mềm và nguồn điện, do đó đảm bảo tính liên tục khả dụng của các dịch vụ. Các kiến trúc sử dụng giải pháp senhasegura đã đạt được tối đa tính khả dụng của những Bộ điều khiển miền, Cụm và Thiết bị có khả năng dự phòng trong nguồn điện, bảng mạng và ổ đĩa.

Kiến trúc với Thiết bị ảo PAM

High availability and contingency

Kiến trúc với THIẾT BỊ MÃ HOÁ PAM

High availability and contingency
Nguồn bài viết: senhasegura.com
Xem thêm giải pháp: nessar.net
Technical Contact:
Mr.Công: 0889221188
Technical Contact:
Mr.Hiệp: 0886221166
Sale-channel Contact:
Mr.Long: 0916581818

Giải pháp liên quan